Max Motion- 500 g

Max Motion - 500 g


Maxler

Cena:

 

1.200,00 RSD

Max Motion je kompleks vitamina i minerala koji se koristi za pripremanje izotoničnog napitka. Tokom intenzivnih treninga i vežbi, organizam znojenjem izbacuje velike količine tečnosti, a sa njom i minerale i mikroelemente. Nemoguće je nadoknaditi ih običnom vodom. Max Motion je osmišljen tako da obezbedi telu sve neophodne sastojke koji se gube tokom treninga, uključujući najrazličitije sportove (timske sportove, trčanje, fitnes, dizanje tegova, bodibilding, kao i ubrzan i veoma aktivan način života). Max Motion je moguće koristiti i kao vitaminsko-mineralni suplement i kod osoba koje se ne bave nikakvom fizičkom aktivnošću.

Max Motion od vitamina sadrži B-kompleks, vitamine C i E, a od minerala: kalcijum, kalijum, magnezijum i fosfor.

Vitamin B1 (tiamin, aneurin) pripada grupi hidrosolubilnih vitamina. Ovaj vitamin je koenzim u metabolizmu ugljenih hidrata i neophodan je u oksidativnoj dekarboksilaciji pirogrožđane kiseline. Vitamin B1 doprinosi brzoj apsorpciji glukoze i omogućava snabdevanje tkiva energijom.

Vitamin B2 (riboflavin) pripada takođe grupi hidrosolubilnih vitamina. Sastavna je komponenta flavoproteina, što određuje njegovo učešće u respiratornom lancu u procesu završne oksidacije hranljivih materija u organizmu.

Vitamin B3 (nijacin, nikotinamid, PP faktor) pripada grupi hidrosolubilnih vitamina. Sastavna je komponenta dva važna koenzima koja učestvuju u respiratornom lancu u procesu završne oksidacije hranljivih materija u organizmu (energetska funkcija).

Vitamin B5 (pantotenska kiselina) pripada grupi hidrosolubilnih vitamina. Ima struktumu ulogu u koenzimu A, preko kojeg učestvuje u mnogim metaboličkim procesima, uključujući katabolizam ugljenih hidrata, masti i proteina.

Vitamin B6 (piridoksin, piridoksal, piridoksamin) pripada grupi hidrosolubilnih vitamina. Značajan je u metabolizmu proteina i aminokiselina i potrebe organizma za ovirn vitaminom rastu sa povećanim unosom proteina. Značajna je i njegova uloga u konverziji linolne kiseline do arahidonske, u glikogenolizi, u oslobađanju energije i za formiranje eritrocita, kao i u produkciji antitela.

Vitamin B7 (biotin) spada u hidrosolubilne vitamine B grupe. Neophodan je za procese katabolizma glukoze i masnih kiselina, dezaminaciji aminokiselina.

Vitamin B9 (folna kiselina) pripada grupi hidrosolubilnih vitamina B grupe. Neophodna je za prenošenje jedinica sa jednim ugljenikovim atomom, uglavnom u reakcijama metilacije. Učestvuje u rastu i razvoju, u sintezi DNK i RNK i aminokiselina. Zajedno sa vitaminom B12 od vitalnog je značaja za ćelijsku deobu, kao i za formiranje zdravih crvenih krvnih ćelija.

Vitamin B12 isto pripada grupi hidrosolubilnih vitamina. Značajan je za rast novih ćelija, razvoj nervnog tkiva, metabolizam folata, sintezu DNK i produkciju energije.

Vitamin C najvažniji je hidrosolubilni antioksidans i snažan redukujući agens. Neophodan je za sintezu kolagena i drugih komponenata vezivnog tkiva. Osim što učestvuje u sintezi kolagena, neophodan je i za normalnu funkciju desni, zuba, hrskavice, kostiju, kože i krvnih sudova. Spada u antioksidanse - štiti ćelije od oksidativnog oštećenja. Deluje imuoprotektivno i moduliše sintezu eikozanoida.

Vitamin E pripada grupi liposolubilnih vitamina. Neophodan je za normalan rast, deluje kao antioksidans i reguliše sintezu prostaglandina i imunološke funkcije. Pokazuje i antitrombotsko i antiproliferativno delovanje.

Kalcijum je esencijalni mineral koji se svrstava u makroelemente. Zastupljen je u količini od 1-2% telesne mase i predstavlja najzastupljeniji element u ljudskom telu. Zajedno sa fosforom i magnezijumom čini osnovnu komponentu kostiju i skeletne mase organizma. Samo oko 1% kalcijuma cirkuliše u krvi. Pored strukturne uloge, ima i funkciju u održavanju srčanog rada, u procesu koagulacije krvi, u kontroli krvnog pritiska, omogućava mišićnu kontraktilnost, aktivaciju hormona, enzimske reakcije i prenos nervnih impulsa. Nedostatak kalcijuma u organizmu se vezuje za pojavu rahitisa kod dece, a kod odraslih za pojavu osteoporoze i osteomalacije. Postoji veći broj studija koje ukazuju da kalcijum može prevenirati i ublažiti simptome osteoporoze.

Magnezijum je makroelement neophodan za funkcionisanje preko 300 enzima uključenih u katabolizam ugljenih hidrata i proteina, sintezu masnih kiselina, aktivnost RNK. Preko polovine prisutnog magnezijuma u organizmu uključeno je u koštanu masu. Neophodan je za održavanje integriteta ćelijske membrane, nervnu provodljivost, održavanje tonusa krvnih sudova i relaksaciju mišića.

Kalijum je mineral koji pripada grupi elektrolita. Njegova najznačajnija uloga u organizmu je regulisanje kiselo-bazne ravnoteže i količine vode u tkivima. Takode, kalijum je bitan kod prenošenja nadražaja pri kontrakciji mišića, pa je esencijalan za zdravu funkciju mišića. Učestvuje u brojnim biohemijskim reakcijama organizma. Kalijum zajedno sa natrijumom učestvuje u prenošenju nervnih impulsa ćelijskih sistema. Deficit kalijuma je veoma redak, a depoi kalijuma se mogu isparazniti tokom pojačanog znojenja, dijareja i povraćanja, kao i tokom upotrebe diuretika.

Fosfor je esencijalni element i spada u makroelemente. Najveći deo fosfora (85%) je vezan zajedno sa kalcijumom u kostima i zubima. Kalcijum i fosfor se često nazivaju i metaboličkim blizancima i odnos ova dva minerala u kostima je 2:1. Fosfor je esencijalna komponenta svih tkiva organizma i to u formi fosfolipida - nukleinskih kiselina i nukleotida. Neophodan je u metabolizmu masti, proteina, ugljenih hidrata. Fosfatne veze ATP-a su najznačajniji depo energije u organizmu.

Preporučeno doziranje i način upotrebe

Sadržaj jedne dozirne merice od 20 g rastvoriti u 0,5 dl vode i uzimati u više navrata tokom i nakon treninga i napornih aktivnosti.